Składki członkowkie

Od roku 2016 składka członkowska sekcji pływania płatna będzie przelewem:

I rata – 120,00 zł wpłata do 31 stycznia

II rata – 120,00 zł wpłata do 30 czerwca

Tytuł wpłaty:

Składka członkowska sekcji pływania – I półrocze, imię i nazwisko zawodnika

Odbiorca:

WKS „Śląsk”, ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław

Numer konta:

71 1020 5242 0000 2902 0257 7393

Bank PKO S.A., III Oddział we Wrocławiu